035.800.8886 - 097 9953 999
  1. Trang chủ
  2. Liên hệ

Liên hệ Mitra.vn

Công ty Cổ phần Mitra Việt Nam

Địa chỉ: Lô 2, ngõ 219 Trung kính, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Tel: 0358.00.8886 - Email: mitra@mitra.com.vn

Website: www.mitra.vn - Mã số doanh nghiệp / MST: 0108 442 109